Welkom! bij nl.support.stop-met-roken

Stoppen met roken is een stuk makkelijker wanneer je er over kunt praten met andere stoppers. Lotgenoten kunnen elkaar steunen, en misschien is het zelfs genoeg als je weet dat andere stoppers hetzelfde doormaken als jij.

We hebben hier een unieke mix van ervaring:
ex-rokers die lang geleden gestopt zijn; zij die meerdere keren gestopt zijn; zij die vandaag of gisteren het laatste pakje hebben leeggerookt; en dan nog mensen die het (ooit eens) van plan zijn: alle soorten (aanstaande) ex-rokers zijn hier vertegenwoordigd.

Dit werkt stimulerend. Want in je eentje stoppen is heel moeilijk.
Het praten met lotgenoten gebeurt elders waarschijnlijk alleen maar in de vorm van cursussen, en daar zijn alle cursisten tegelijk gestopt en dus nieuw, en de enige 'ervaring' komt van de cursusleider. Dat is eigenlijk heel beperkt, als je er over nadenkt.

Om allen die hier mee bezig zijn bij elkaar te brengen is de nieuwsgroep opgericht die nl.support.stop-met-roken heet. Deze (veel te lange) naam korten we af tot n.s.s-m-r of liever nog tot nssmr. Deze website is opgezet als aanvulling op de nieuwsgroep, met informatie, stopmetertjes, foto's van deelnemers en uitstapjes, en persoonlijke verhalen.

Wil je meepraten (of liever eerst alleen meelezen) in de nieuwsgroep? Zorg dat je je abonneert op nssmr via je eigen newsreader (dat kan prima met bijvoorbeeld Outlook Express) of lees en post via Google - het is makkelijker dan je denkt!

"Het leven is leuk zonder peuk" - Margriet van Tol

=====

Deze pagina's worden onderhouden door een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de nieuwsgroep nl.support.stop-met-roken. De volgende zaken willen we even apart benoemen:

De FAQ is oorspronkelijk vertaald uit de Engelstalige alt.support.stop-smoking door Anne en Con en bewerkt door Christa.

Het Stoppertje is de wekelijkse lijst van kanjers waarop bijgehouden wordt hoe lang iemand gestopt is met roken. Dit werk is tegenwoordig in handen van Mieke die 'm ook publiceert op de nieuwsgroep in samenwerking met Lisa die 'm gereedmaakt voor de website.

Emmy bouwde en onderhoudt de website.
Bram verzorgt in de nieuwsgroep de dienstmededelingen, en verstuurt de bijbehorende oorkonde wanneer iemand op Het Stoppertje een mijlpaal heeft bereikt. Het idee voor een oorkonde komt van Frank.

Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet, ook de mensen die niet met naam zijn genoemd maar wel met suggesties en oplossingen de helpende hand hebben geboden.

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de samenstellers van deze site iedere aansprakelijkheid voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is uit.

Indien de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via onze site een link is opgenomen naar zijn pagina's zullen wij op verzoek de bewuste links direct verwijderen.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom bij info@nssmr.nl